SANCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Św. Michała 19/1

62-200 Gniezno

668 688 055

TELEFON DO GABINETU REHABILITACJI

668 688 035

TELEFON DO HOSPICJUM DOMOWEGO

668 688 035

TELEFON DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

668 688 445

TELEFON DO GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

NIP

7842515004

REGON

381376661

KRS

0000749634

Sancor Sp. z o. o. w Gnieźnie nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom

Gniezno Św. Michała 19/1
62-200 Gniezno
tel. 668 688 445

e-mail: sancor.gniezno@gmail.com

www: http://sancor.gniezno.pl

668 688 445 TELEFON DO SIEDZIBY GŁÓWNEJ

668 688 055 TELEFON DO GABINETU REHABILITACJI

668 688 035 TELEFON DO HOSPICJUM DOMOWEGO

668 688 035 TELEFON DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

668 688 445 TELEFON DO GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

61 670 40 28 FAX

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, do dnia 31.10.2020 możliwa jest tylko rejestracja telefoniczna w godzinach od 9:00-15:00 pod numerami telefonów:

Rehabilitacja: 668 688 055

Hospicjum i OPD: 668 688 035/ 668 688 445/ 660 998 937/691 470 446

Pacjentów umówionych na wizyty w gabinecie rehabilitacyjnym prosimy by dzwonili domofonem, domofon: REHABILITACJA.

Zgodnie z komunikatem nr 5 Zespołu Kryzysowego NFZ z dnia 15 marca 2020 r., rozporządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 35/2020/DEF z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie Nr 34/2020/DSOZ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19