SANCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Św. Michała 19/1

62-200 Gniezno

61 424 26 30

TELEFON DO GABINETU REHABILITACJI

61 426 42 84

TELEFON DO HOSPICJUM DOMOWEGO

61 426 42 84

TELEFON DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

61 425 06 37

TELEFON DO GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

NIP

7842515004

REGON

381376661

KRS

0000749634

Sancor Sp. z o. o. w Gnieźnie nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom

Gniezno Św. Michała 19/1
62-200 Gniezno
tel. 61 425 06 37

e-mail: sancor.gniezno@gmail.com

www: http://sancor.gniezno.pl

61 425 06 37 TELEFON DO SIEDZIBY GŁÓWNEJ

61 424 26 30 TELEFON DO GABINETU REHABILITACJI

61 426 42 84 TELEFON DO HOSPICJUM DOMOWEGO

61 426 42 84 TELEFON DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

61 425 06 37 TELEFON DO GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

61 670 40 28 FAX

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, do dnia 30.04.2020 r. możliwa jest tylko rejestracja telefoniczna w godzinach od 9:00-13:00 pod numerami telefonów:

Rehabilitacja: 61 424 26 30

Hospicjum/ OPD: 61 426 42 84 / 660 998 937 / 605 951 775 / 691 470 446

Zgodnie z komunikatem nr 5 Zespołu Kryzysowego NFZ z dnia 15 marca 2020 r., rozporządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 35/2020/DEF z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie Nr 34/2020/DSOZ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19