NOTA PRAWNA

SANCOR sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, pod adresem: ul. Św. Michała 19/1, 62-200  Gniezno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749634, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł opłaconym w całości o numerze NIP: 7842515004 i REGON: 381376661 („SANCOR”) przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej pod domeną sancor.pl oraz sancor.gniezno.pl („Strona Internetowa SANCOR”) w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej SANCOR, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Domena

SANCOR na podstawie umowy związanej z rejestracją domeny internetowej sancor.pl i sancor.gniezno.pl posiada wyłączne prawo do użytkowania tej domeny.

Prawa autorskie

Kopiowanie elementów Strony Internetowej SANCOR w tym: tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody SANCOR jest zabronione i podlega sankcjom.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu www.sancor.pl jest SANCOR sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, pod adresem: ul. Św. Michała 19/1, 62-200  Gniezno, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000749634, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł opłaconym w całości o numerze NIP: 7842515004 i REGON: 381376661.
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania.
Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem portalu www.sancor.pl jest dobrowolne.
Dane użytkowników pozostawione na stronie zbierane będą przez SANCOR  jedynie w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami firmy oraz stroną internetową i są przeznaczone wyłącznie na użytek SANCOR. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym firmom czy organizacjom.
Wszelkie dane osobowe użytkownika, przekazane do SANCOR za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystywane przez SANCOR do sprawniejszego i szybszego przekazywania informacji o usługach świadczonych użytkownikowi. SANCOR dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Linki zewnętrzne

Strona Internetowa SANCOR może zawierać aktywne łącza do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej SANCOR, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Informacja o ofercie

Treści podane na stronie mają charakter informacyjny. Informacje podane na stronie nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej SANCOR prosimy kierować na adres:sancor.gniezno@gmail.com

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem COVID-19, do dnia 31.10.2020 możliwa jest tylko rejestracja telefoniczna w godzinach od 9:00-15:00 pod numerami telefonów:

Rehabilitacja: 668 688 055

Hospicjum i OPD: 668 688 035/ 668 688 445/ 660 998 937/691 470 446

Pacjentów umówionych na wizyty w gabinecie rehabilitacyjnym prosimy by dzwonili domofonem, domofon: REHABILITACJA.

Zgodnie z komunikatem nr 5 Zespołu Kryzysowego NFZ z dnia 15 marca 2020 r., rozporządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 35/2020/DEF z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie Nr 34/2020/DSOZ z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19