Sancor Gniezno

HOSPICJUM DOMOWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Hospicjum Domowe dla dzieci i dla dorosłych. Dla osób zainteresowanych opieką domową zgłoszenia na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego osobiście, za pośrednictwem innej osoby, lub telefonicznie pod numerem

od poniedziałku do piątku w godzinach 9 00 – 13 00

oraz dodatkowo we wtorki w godzinach 15 00 – 16 00

oraz poza godzinami zgłoszeń

Hospicjum Domowe
dla dzieci i dla dorosłych

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub rodziną lub opiekunem. Chorzy otrzymują informację o numerach telefonów personelu gotowego do udzielania porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia i w razie potrzeby do udzielenia wizyt w domu oraz są informowani o innych formach opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz zasadach jej prowadzenia.

Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach domowych to wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej obejmują również wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania choroby jak i w okresie osierocenia i żałoby.

Zespół Hospicjum Domowego obejmuje opieką osoby dorosłe i dzieci w fazie terminalnej pozostające w domu po zakończonym leczeniu specjalistycznym, które nadal potrzebują opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitanta i psychologa. Hospicjum domowe przeznaczone jest również dla dzieci z innymi chorobami nie nowotworowymi, które nie mają nadziei na wyleczenie.

 

Świadczenia zdrowotne lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów są bezpłatne i udzielne ubezpieczonym pacjentom chorującym na nieuleczalne choroby bez nadziei na wyleczenie w warunkach domowych.

W ramach opieki hospicyjnej istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczania sprzętu medycznego takiego jak:

Sancor Sp. z o. o. w Gnieźnie nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentom

Gniezno Św. Michała 19/1
62-200 Gniezno
tel. 668 688 445

e-mail: sancor.gniezno@gmail.com

www: http://sancor.gniezno.pl

668 688 445 TELEFON DO SIEDZIBY GŁÓWNEJ

668 688 055 TELEFON DO GABINETU REHABILITACJI

668 688 035 TELEFON DO HOSPICJUM DOMOWEGO

668 688 035 TELEFON DO PIELĘGNIARSKIEJ OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

668 688 445 TELEFON DO GABINETU PSYCHOLOGICZNEGO

61 670 40 28 FAX