Sancor Gniezno

SANCOR SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W GNIEŹNIE

SANCOR SP. Z O. O.

Świadczy usługi medyczne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej.
Dla osób zainteresowanych opieką domową zgłoszenia na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz karty oceny świadczeniobiorcy, osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub telefonicznie
668 688 035

GODZINY OTWARCIA

od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00

oraz dodatkowo w wtorki w godzinach 15:00 – 16:00

oraz poza godzinami zgłoszeń:

Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa
668 688 035

Pielęgniarka Opieki Długoterminowej

domowej ustala z pacjentem lub rodziną lub opiekunem faktycznym pacjenta termin pierwszej wizyty. Wizyty pielęgniarskie nie mniej niż 4 razy w tygodniu,  dostępność od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00  w medycznie uzasadnionych przypadkach – dostępność w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa przeznaczona jest dla osób obłożnie i przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece i którzy wymagają systematycznej, intensywnej opieki pielęgnacyjnej udzielanej w warunkach domowych. Wizyty domowe odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu w zależności od stanu chorego.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa to bezpłatne świadczenia pilęgniarskie udzielane ubezpieczonym pacjentom obłożnie chorym w warunkach domowych, udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz po kwalifikacji pielęgniarki ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Gniezno Św. Michała 19/1
62-200 Gniezno

tel. 668 688 035

e-mail: sancor.gniezno@gmail.com
www: http://sancor.gniezno.pl