Sancor Gniezno

REGULAMIN

Sancor Sp. z o. o. w Gnieźnie w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług udostępnia rejestrację pacjentów rehabilitacji drogą elektroniczną.

W celu dokonania rejestracji drogą elektroniczną należy wejść na stronę :

https://lekarzebezkolejki.pl/placowka/SancorSp.ZO.O.Gnieznohttps://serum.com.pl/dpls/rm/ap_rejestracja.pr_html?p=DEF2%5D%5D2%5B%5B301%5D%5D948678#menu_str

Na podany przez Pacjenta adres e-mail, zostanie wysłana wiadomość zwrotna z informacją o potwierdzeniu terminu wizyty. Odpowiedź drogą elektroniczną wysyłana jest automatycznie po wybraniu dowolnego terminu
– należy zaznaczyć opcję:

Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną potwierdzeń oraz przypomnień zarejestrowanych wizyt

oraz uzupełnić pole E-mail (wiadomość zwrotna zostanie automatycznie wysłana na wskazany adres e-mail!)

1. Rejestracja odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia kolejek oczekujących. Godziny można wybierać z dostępnych w systemie do konkretnego rehabilitanta. Jednakże podczas rejestracji pacjenci nie mają wpływu na ostateczny wybór dnia i godziny wizyty, chociaż w uzasadnionych przypadkach będziemy starali się spełniać indywidualne oczekiwania. Należy pamiętać, że zabiegi muszą się zakończyć do godziny, w której gabinet kończy swoją prace.

2. Otrzymana drogą elektroniczną odpowiedź jest równoznaczna z wstępnym zarejestrowaniem pacjenta. Aby stała sie faktem należy w przeciągu 5 dni roboczych donieść do Gabinetu Rehabilitacji skierowanie wystawione przez lekarza. Należy pamiętać że skierowanie jest ważne równe 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza i do tego momentu należy zarejestrować sie w placówce. Jeśli skierowanie przekroczy ten termin należy udać sie do lekarza, który je wystawił w celu zmiany daty, lub wypisania nowego skierowania.

Prosimy nie dzwonić i nie e-mailować po kolejne potwierdzenie, blokując niepotrzebnie kanały dostępu do rejestracji.

1. Istnieje możliwość rejestracji tylko i wyłącznie na 1 wizytę. Kolejne wizyty będą umawiane osobiście w Gabinecie Rehabilitacji w dniu przyjścia na umówiony zabieg. W wyjątkowych sytuacjach zapraszamy do 7 dni przed zapisaną wizytą, aby ustalić godziny na całą serie zabiegową.

2. Do rehabilitacji należy się zgłosić nie wcześniej niż 30 minut przed wyznaczoną godziną. Prosimy jednak pamiętać, że mimo dokładania wszelkich starań w zakresie punktualności z Naszej strony, umówiona godzina jest godziną orientacyjną i może ulec zmianie.

3. W celu skorzystania z rehabilitacji ze środków publicznych konieczne jest potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń. Wobec powyższego należy mieć przy sobie: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń lub złożyć pisemne oświadczenie.

4. W przypadku rezygnacji z umówionego terminu należy go wcześniej odwołać telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail sancor.gniezno@gmail.com

UWAGA: Nie można odwołać wizyty drogą elektroniczną w dniu planowanej wizyty. 
W takim przypadku pacjent zobowiązany jest do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

  1. Pacjent wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sancor Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie danych osobowych umieszczonych w e-rejestracji na potrzeby tego systemu oraz udzielania świadczeń medycznych, stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  2. Sancor Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie nie udostępnia innym podmiotom informacji stanowiących dane osobowe, adresów e-mail, a także innych informacji chronionych przepisami prawa, które znajdują się w e-rejestracji.
  3. Sancor Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do systemu e-rejestracji wynikający z przyczyn od niego niezależnych, ani za jakiekolwiek szkody, w tym także pośrednie wynikające z przerwy w funkcjonowaniu systemu wywołane koniecznością konserwacji systemu lub czynnikami od niego niezależnymi.
  4. Korzystanie z systemu e-rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.